ADOPCJA SERCA W KAMERUNIE – DJOUTH
Projekt ADOPCJI SERCA w KAMERUNIE – DJOUTH, w parafii p.w. Św. Piotra Klawera rozpoczęłyśmy w 2012 roku. Obecnie rodziny z Polski pomagają grupie 150 dzieci. Projekt koordynuje s. GABRIELA ZARĘBA.
S. Gabriela Zaręba jest misjonarką ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Do Kamerunu przybyła 26 lipca 1991 roku. Siostry objęły wtedy misję w Djouth, wiosce leżącej we wschodniej części kraju, na terenach pokrytych gęstymi lasami równikowymi. Początki nie były łatwe. Na misji nie było prądu, ani wody, nie mówiąc o możliwości kontaktu ze światem. Od tamtego czasu w Kamerunie wiele się zmieniło, ale w Djouth, aż tak bardzo tych zmian nie widać.
„Misyjne drzwi” w Djouth są otwarte dla wszystkich już od godziny siódmej rano. Ludzie przychodzą z różnymi potrzebami, a Siostry starają się pomóc każdemu. Pracują w centrum parafii, gdzie prowadzą przychodnię, przedszkole, szkołę podstawową i szkołę krawiecką. Włączają się także w pracę duszpasterską,  katechizując i przygotowując dzieci do sakramentów. Często wyjeżdżą do 23 wiosek, należących do parafii. W Djouth i okolicy wszyscy znają s. Gabrielę i nazywają ją bardzo rodzinnie „ciocia”. Również ona zna prawie wszystkich po imieniu.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET