Serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół misji na spotkanie z misjonarzem, które odbędzie się w sobotę, 19 września w Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym. Rozpoczniemy o godzinie 16.00 Eucharystią, po której przy kawie i „małym co nieco” będziemy poznawali życie codzienne na misji. SERDECZNIE ZAPRASZAMY… i liczymy na Waszą obecność.
Siostry Klawerianki

© 2020 | Feeling & Design BIGSET