Młodzież z Akademickiego Koła Misjologicznego spotkała się 29 czerwca br. na tradycyjnym
„misyjnym grillowaniu”. Spotkanie kończące kolejny rok misyjnego zaangażowania
rozpoczęło się Eucharystią i postawieniem sobie pytania: „Kim jest dla mnie Jezus
Chrystus?” Bez odpowiedzi na to pytanie misjonarz nie może wyruszyć w drogę… Spotkanie
było okazją, by podsumować całoroczną pracę Koła i zaplanować najbliższą przyszłości, a
także podziękować s. Annie Jarosz za formację misyjną członków, o którą troszczyła się
przez ostatnie dwa lata.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET