W sobotę 27 czerwca razem z s. Anną dziękowaliśmy Panu Bogu za lata służby misjom w Archidiecezji
Poznańskiej. Każdy misjonarz i misjonarka „dlatego, że jest POSŁANY, doświadcza umacniającej
obecności Chrystusa, który mu towarzyszy w każdej chwili życia i oczekuje go w sercu każdego
człowieka” RM 88.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET