Boże, Ty św. PIOTRA KLAWERA
uczyniłeś NIEWOLNIKIEM NIEWOLNIKÓW
i umocniłeś go przedziwną miłością i cierpliwością
w niesieniu im pomocy,
sprawa za jego wstawiennictwem,
abyśmy szukając jedynie JEZUSA CHRYSTUSA,
miłowali naszych bliźnich czynem i prawdą.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET