Masz wpływ na świat modląc się z papieżem Franciszkiem, za kobiety, które są ofiarami przemocy, aby społeczeństwo brało je w obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach. AMEN 

© 2020 | Feeling & Design BIGSET