CZADowy EKONOM – to projekt Szkolnego Koła Misyjnego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie.

Nasze Szkole Koło Misyjne – podejmuje różne ciekawe inicjatywy. Dzieje się to tylko dzięki zaangażowaniu młodzieży.

Buty dla dzieci – To właśnie uczniowie wrażliwi na biedę zauważyli, że dzieci często chodzą na boso.

Pączkowanie dla Afryki – w „szkolnej kawiarni misyjnej” były sprzedawane wypieki przygotowane przez uczniów naszej szkoły.

CZADowa tablica z kolorową kredą – W wielu szkołach w ostatnich latach zainstalowano tablice multimedialne. A tradycyjne tablice na kredę odstawiono do magazynów. Dzięki życzliwości dyrektora szkoły, w której pracuję udało się pozyskać 10 szt.

Podaruj koszulkę ze zdjęciem – Organizujemy kolorowe koszulki, na których będziemy drukować zdjęcia otrzymane od misjonarza.

CZADowa studniówka – Wiadomo, że nie odbędą się w roku szkolnym 2020/21 STUDNIÓWKI z powodu pandemii. Jest to bardzo smutna wiadomość dla maturzystów. W tym trudnym czasie mimo wszystko możemy uczynić coś dobrego. Zaproponowaliśmy maturzystom konkretną pomoc dla misji w Czadzie.

To tylko niektóre nasze działania. Jak widać pomysły ciągle do nas przychodzą. Niewątpliwie Jezus od nas tego chce i daje nam dobre natchnienia. My staramy się dobrze wykonać Jego zadania.  Wierzymy, że razem z Matką Bożą, która ma swoje miejsce również na placu zabaw Aniołów Stróżów w Bam dalej będzie miała nas w opiece.

dr Wojciech Szolek

© 2020 | Feeling & Design BIGSET