#TydzieńMisyjny2020
„Misja jest wolną i świadomą odpowiedzią na powołanie Boga. Ale to powołanie możemy dostrzec tylko wtedy, gdy przeżywamy osobistą relację miłości z Jezusem żyjącym w swoim Kościele”.
z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020
Jeśli modlitwa, czyli osobista relacja miłości z Jezusem jest w centrum naszego życia, jeśli od niej zaczynamy i nią kończymy nasz dzień, to także brat i siostra stają się dla nas ważni. Bo nie można adorować Boga, nie kochając Jego dzieci. Przynależność do Chrystusa i wypływający z niej styl życia nie izolują nas od świata, ale czynią nas aktywnymi uczestnikami służby miłości na rzecz dobra wspólnego. I to właśnie taka modlitwa pozwala nam dostrzec nasze powołanie i naszą misję w życiu.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET