#TydzieńMisyjny2020
„Czy jesteśmy gotowi, aby być posłanymi wszędzie, żeby świadczyć o naszej wierze w Boga, Miłosiernego Ojca, aby głosić Ewangelię zbawienia Jezusa Chrystusa, aby mieć udział w Bożym życiu Ducha Świętego budując Kościół?”
z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020
Ewangelia Jezusa nie dotarła jeszcze do wszystkich zakątków świata i ludzkich serc. Obowiązek i przywilej głoszenia jej i świadczenia o niej należy teraz do każdego z nas. Czy jesteśmy gotowi włączyć się w to wielkie dzieło ewangelizacji poprzez modlitwę, współpracę misyjną, wolontariat, oddanie życia w służbie Ewangelii jako misjonarz czy misjonarka? Bóg czeka na naszą odpowiedź … Misje czekają na nas!

© 2020 | Feeling & Design BIGSET