„Nasze osobiste powołanie wynika z faktu, że jesteśmy synami i córkami Boga w Kościele, będącym Jego rodziną, braćmi i siostrami w tej miłości, której świadectwo dał nam Jezus”.

z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020

We wspólnocie Kościoła, wraz z darem Chrztu Świętego, poprzez który stajemy się umiłowanymi synami i córkami Boga, otrzymujemy też nową rodzinę braci i sióstr odkupionych tak my przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Jeśli będziemy o tym pamiętać w konkretnych sytuacjach codziennego życia, to łatwiej nam będzie zaakceptować „inność” drugiego człowieka, zobaczyć w nim dobro, podać mu pomocną dłoń jak i bez problemów ją przyjąć, gdy my będziemy w potrzebie. W tym kontekście każde powołanie we wspólnocie Kościoła jest powołaniem do służby i troski o drugiego człowieka czy należy on do mojej parafii, czy żyje w dalekiej Afryce czy Azji.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET