Fragmenty z Orędzia papieża Franciszka na Niedzielę Misyjną 2020

  • 3.Wtorek –19.10.2020

„Misja, którą Bóg powierza każdemu z nas, sprawia, że przechodzimy od bojaźliwego i zamkniętego „ja” do „ja” odnalezionego i odnowionego przez dar z siebie”.
z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020
Odpowiadając na Boże powołanie do dzielenia się darem wiary i bycia misjonarzami Dobrej Nowiny doświadczamy wewnętrznej przemiany, odkrywając w sobie pokłady ufności, otwarcia na innych i dobra. Dzieląc się z innymi dobrami duchowymi i materialnymi, pomagając potrzebującym i ubogim stajemy się lepszymi ludźmi i lepszymi chrześcijanami, bo dobro wyzwala dobro i pomnaża je w nas samych i w tych, do których zostaliśmy posłani, czy są to nasi znajomi i ludzie z naszego otoczenia czy też żyjący w dalekich krajach misyjnych.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET