Często zdarza się, że nowy członek wspólnoty nie otrzymuje imienia, aż do wieku dwóch lat, lub do czasu, kiedy będzie miało zęby (przynajmniej dwa na górnej i dolnej szczęce).Masajowie nie znają zwyczaju posługiwania się imieniem i nazwiskiem, najczęściej mają jedynie imię lub przezwisko; nie są one jednorazowo przypisane każdemu Masajowi, gdyż zmieniają się z każdym ważniejszym wydarzeniem.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET