Plemię to ma głęboki, prawie święty związek z bydłem. Kieruje się silnym przekonaniem, że Bóg stworzył bydło specjalnie dla nich i że są oni jedynymi opiekunami wszystkich bydeł na ziemi. Ta więź doprowadziła ich do koczowniczego trybu życia, wzorując się na opadach deszczu na rozległym terenie w poszukiwaniu pożywienia i wody dla swoich dużych stad bydła.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET