Drodzy Przyjaciele Misji!

 

NAMIBIA jest krajem, gdzie toczy się walka o przetrwanie jest codziennością. Panuje tu niezwykle suchy klimat, który sprawia, ze miejscowa ludność niemal nieprzerwanie cierpi z powodu suszy i braku wody. Epidemia koronawirusa jeszcze bardziej utrudni a życie tamtejszej ludności. Ks. MAREK FISCHER, długoletni misjonarz fideidonum, pochodzący z Archidiecezji Poznańskiej jest proboszczem w parafii Matki Bożej Wspomożycielki w Khomasdal. Jest jedynym kapłanem w parafii i kilku stacjach misyjnych, gdzie dojeżdża z posługą. Jego wspólnoty borykają się z problemem utraty pracy, brakiem pożywienia, utrudniona edukacją dzieci i wielkim lękiem o przyszłość. Ks. Marek Fischer prosi nas o wsparcie swoich parafian w tym trudnym dla nich czasie pandemii. Potrzebna jest pomoc na ZAKUP ŻYWNOŚCI, LEKÓW, MASECZEK oraz ŚRODKÓW DEZYNFEKCJI.

Na Twój gest dobroci i wrażliwości czekają mieszkańcy Namibii!

Archidiecezjalne Centrum Misyjne
Bank PEKAO S.A.  II Oddział w Poznaniu
Numer konta: 09 1240 1763 1111 0010 3572 8105

Z dopiskiem „Dar Serca dla Namibii”

 

 

 

© 2020 | Feeling & Design BIGSET