Nikt nie został ochrzczony jako kapłan lub biskup. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni jako świeccy.

Świeccy są bohaterami Kościoła.

Dzisiaj szczególnie potrzebne jest poszerzenie przestrzeni dla bardziej wyrazistej kobiecej obecności w Kościele.

Poprzez obecność świeckich rozumie się przede wszystkim tę kobiecą, ponieważ to kobiety zazwyczaj pozostawione są na uboczu.

Powinniśmy promować włączanie kobiet w miejsca, gdzie podejmowane są ważne decyzje.

Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, a szczególnie kobiety bardziej uczestniczyli w decyzyjnych gremiach w Kościele, bez popadania w klerykalizm, który przekreśla właściwy im charyzmat.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET