W Afryce a szczególnie w Rwandzie ludzie noszą ciężary na głowie. Mężczyzna może nosić ciężary na głowie do 50 km, a kobieta do 20 km.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET