W Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie Komisji Misyjnej, za którą  obecnie odpowiedzialny jest ks. Biskup Szymon Stułkowski. Podczas spotkania omawiane były tematy dotyczące działalności misyjnej kościoła w Archidiecezji Poznańskiej.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET